POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

4Carriers Global Sp. z o.o. al. Jana Pawła II 70/26,00-175 Warszawa, Polska

 

1.      Kto jest administratorem danych osobowych osób fizycznych?

 

4Carriers Global Sp. z o.o. al. Jana Pawła II 70/26,00-175 Warszawa, Polska

 

2.       W jakim celu, na jakiej podstawie i przez jaki okres wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

 

 Dane osobowe uzyskane w trakcie komunikacji lub przed zawarciem umowy lub w trakcie jej trwania wykorzystujemy w celu:

 

1) zawarcia i wykonania umowy przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu lub do podjęcia działań przed zawarciem     umowy, o ile zgodzisz się na to (art. 6 ust. 1 b) Rodo);

 

2) wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np.:  wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, prowadzenie dokumentacji pracowniczej (art. 6 ust. 1 c) Rodo);

 

 Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać: a) przez czas wykonania obowiązków, np. wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 c) Rodo); b) przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe; c) przez czas, w którym mamy uzasadniony interes, np. możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku;

 

3) weryfikacji wiarygodności płatniczej, ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń, wykrywania, zapobiegania nadużyciom, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, co obejmuje m. in. sprzedaż naszych wierzytelności z umowy innemu podmiotowi, a wcześniej ujawnienie dokumentów źródłowych (np. umów) zawierających dane osobowe, raportowanie, badania marketingowe, tworzenie statystyk (np. dotyczących ochrony przychodów) – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, ponieważ mamy prawnie uzasadniony interes;

 

4) marketingu bezpośredniego – przez czas trwania umowy, ponieważ mamy prawnie uzasadniony interes.

 

3.      Jakim odbiorcom możemy przekazać Twoje dane? Dane możemy przekazać:

 

1) podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności, np.:

 

A) pracownikom, współpracownikom, podwykonawcom wspierającym nas w naszej działalności, w tym obsługującym nasze systemy teleinformatyczne, pomagającym w procesie marketingu, realizacji usług dla naszego klienta;

 

B) doradcom, konsultantom, audytorom, świadczącym pomoc prawną, podatkową, rachunkową

 

C) świadczącym działalność pocztową, kurierską, płatniczą (banki, instytucje płatnicze), nabywcom wierzytelności, bankom, instytucjom finansowym;

 

2) organom państwowym w zakresie przepisów prawa, klientom, jeżeli jest to niezbędne przed zawarciem umowy lub przy wykonaniu umowy.

 

4.      Czy Twoje dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

 

Obecnie nie planujemy przekazywać Twoich danych poza EOG. Ale jeżeli zdecydujemy się na przekazanie danych poza EOG, to zrobimy to wyłącznie w zakresie, na jaki pozwalać nam będzie prawo.

 

5.      Przysługują Ci uprawnienia odnośnie danych osobowych do:

 

1) sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, dostępu, przeniesienia do innego administratora danych lub do Ciebie (w zakresie określonym w art. 20 Rodo), sprzeciwu wobec przetwarzania (w tym profilowania) na potrzeby marketingu bezpośredniego  (w zakresie określonym w art. 21 Rodo), zgody. Jeżeli wykorzystanie przez nas Twoich danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Twoich danych, skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

2) po rozpatrzeniu Twojego wniosku może okazać się, że nie będziemy mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją podstaw prawne.

 

3) W sprawach związanych z Twoimi danymi możesz kontaktować się z nami poprzez wysłanie maila właśnie na adres biuro@4carriers.pl. Adres ten służy temu abyś mógł z nami kontaktować się w sprawie swoich danych oraz abyś mógł realizować swoje prawa związane z udostępnionymi nam danymi. Masz prawo do żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych (poinformujemy Cię jakimi Twoimi danymi się posługujemy), ich sprostowania (jeśli zechcesz poprawimy Twoje dane), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (możesz wybrać dane które będziemy przetwarzać lub żądać abyśmy wszystkie Twoje dane usunęli) lub o prawie do wniesienia sprzeciwu lub też prawie do przeniesienia Twoich danych do innego podmiotu.

 

6.      Które dane należy nam podać?

 

1) do zawarcia umowy - danych na formularzu umowy lub w dokumentach towarzyszących (np. określenie stron umowy, adresu do korespondencji) - jeśli ich nie podasz, możemy nie zawrzeć umowy;

 

2) od ubiegających się o zatrudnienie na umowę o pracę i pracowników wymagamy podania danych określonych w Kodeksie pracy;

 

3) dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy (jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli np. dzwonić pod numer kontaktowy)

 

4) podawanie części danych przy zawarciu umowy, nie jest wymogiem ustawowym (z wyjątkami określonymi w przepisach prawa, np. Kodeksie pracy), ale bez podania danych nie moglibyśmy np. wykonać umowy lub byłoby to znacznie utrudnione.

 

7.      Kategorie odnośnie danych osobowych, w przypadku pozyskania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dotyczą

 

W zależności od rodzaju osoby i stosunku prawnego: np. NIP, Pesel, adres zamieszkania, dane kontaktowe (telefon, e-mail, ewentualnie inny komunikator), imiona, nazwiska, karty dostępu, adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej.

 

8.      Dane z innych źródeł.

 

1) Jeśli płacisz za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonałeś zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonałeś poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów (podstawa: wykonanie umowy), w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach tworzenia statystyk i analiz (podstawa: nasz prawnie uzasadniony interes).

 

2) część danych może pochodzić ze źródeł publicznie dostępnych (np. publikowanych w KRS na stronach rządowych lub w innych publikatorach).

 

9.      Automatyczne podejmowanie decyzji.

 

Możemy automatycznie podejmować decyzje, w tym co do profilowania, w przypadku:

 

1) gdy jest to wyraźnie dopuszczone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, w tym decyzje do celów monitorowania i zapobiegania nadużyciom i reagowania na nie;

 

2) do zapewniania bezpieczeństwa i niezawodności usług świadczonych przez administratora (np. dane o położeniu urządzenia, narzędzia analityczne, w tym programy antywirusowe, ciasteczka,, itd.), lub

 

3) gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem, w tym ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń; lub

 

4) dodatkowo, gdy osoba, której dane dotyczą, wyraziła na to wyraźną zgodę.

 

Przetwarzanie takie będzie zawsze podlegać odpowiednim zabezpieczeniom. Masz prawo do uzyskania interwencji ludzkiej, wyrażenia własnego stanowiska, uzyskania wyjaśnienia co do decyzji wynikłej z takiej oceny oraz zakwestionowania takiej decyzji i wówczas sprawa będzie rozpatrywana przez właściwą osobę.

 

10.    Polityka Plików Cookies

 

Ciasteczka (ang cookies) – to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie użytkownika. Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej do monitorowania aktywności odwiedzających serwis www.4carriers.pl („Serwis”). Cookies przeważnie zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym np. na dysku twardym oraz przypisane im dane (takie jak np. numery sesji).

 

1) Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest:

 

·          4Carriers Global Sp. z o.o. al. Jana Pawła II 70/26,00-175 Warszawa, Polska

 

·          współpracujące firmy usługowe i reklamowe (tzw. Cookies podmiotów zewnętrznych).

 

2) Wykorzystywanie plików cookies ma na celu:

 

·          dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; a szczególnie pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 

·          tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ich ulepszanie;

 

·          utrzymanie sesji użytkownika Serwisu oraz zapewnia działanie wszystkich funkcji Serwisu;

 

·          dostarczania użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań i potrzeb.

 

3) W ramach Serwisu stosowane są 3 główne rodzaje plików cookies:

 

·       session cookies – sesyjne: pliki tymczasowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

·       persistent cookies – stałe: przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu usunięcia ich przez użytkownika.

 

·       third parties cookies – podmiotów zewnętrznych: pliki pochodzące np. z różnych serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług (dla przykładu map umieszczanych na stronie, serwisów społecznościowych itp.) współpracujących z właścicielem danej strony internetowej. Pliki te pozwalają dostosowywać reklamy, dzięki którym korzystanie ze stron internetowych może być dostosowane do preferencji i zwyczajów użytkowników. Pozwalają one również ocenić skuteczność działań reklamowych (np. dzięki zliczaniu ile osób kliknęło w daną reklamę i przeszło na stronę internetową reklamodawcy). Informacjami zawartymi w ciasteczkach podmiotów zewnętrznych zarządza dany podmiot zewnętrzny, który je ustawia zgodnie ze swoją polityką prywatności.

 

4) W Serwisie stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 

·       pliki cookies "niezbędne", umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w Serwisie, np. pliki uwierzytelniające cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu, pliki cookies służące do utrzymywania sesji użytkownika;

 

·        pliki cookies "funkcjonalne", dające możliwość zapamiętania wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, koloru serwisu, wyglądu strony www itp.;

 

·       pliki cookies "wydajnościowe", umożliwiające zbieranie informacji o sposobie użytkowania stron internetowych Serwisu;

 

·        pliki cookies "reklamowe", dające możliwość dostarczania użytkownikom treści reklamowych dostosowanych np. do ich zainteresowań.

 

5) W większości przypadków oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarki internetowe) domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies w każdym czasie i o dowolnej porze na swoim urządzeniu lub w oprogramowaniu. Ustawienia te mogą zostać zmienione szczególnie w taki sposób, aby zablokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować użytkownika o każdorazowym umieszczeniu na urządzeniu użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (np. przeglądarki internetowej).

 

6) Administrator Serwisu informuje, że zmiana ustawień w oprogramowaniu (np. w przeglądarce internetowej) stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach www Serwisu.

 

7) Pliki cookies, które zamieszczane są na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu mogą być również wykorzystywane przez reklamodawców oraz partnerów współpracujących z operatorem Serwisu.

 

8)  Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w zakładce Pomoc w przeglądarce internetowej.